ADVANCED MASTERCLASS – GLOBAL FACIAL REJUVENATION TREATMANT

Na ovom specifičnom naprednom modulu u teorijskom dijelu analizira se cjelokupni koncept za reskulpturiranje i modeliranje lica, procjene i tehnike aplikacije, detaljno se analiziraju individualne procjene lica, kako postići maksimalni učinak sa minimalnom količinom proizvoda, kako odrediti ciljana i prioritetna područja za bolji učinak i remodeliranje cijelog lica hijaluronskim filerima.
Na praktičnom dijelu posebna pažnja posvetiti će se tretmanima gornje, srednje i donje trećine lica.
Ovo je modul namjenjen onima koji imaju veliko iskustvo u primjeni dermalnih filera i prilika je naučiti nove vještine „tips & tricks“ u tretiranju i skulpturiranju cijelog lica.
Na ovom modulu radi se iglama i kanilama.

Naglasak je stavljen na primjeni tehnika koje se koriste u raznim kliničkim situacijama.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Certifikat o završenom ADVANCED MASTERCLASS – GLOBAL FACIAL REJUVENATION TREATMANT

Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike koje će se primjenjivati na modulu.

Detalji o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.
Polaznicima je osigurana dovoljna količina preparata i materijala za rad.
Cijena uključuje sve materijale koji se koriste na modulu.

CILJEVI MODULA:

  • Obnoviti i proširiti znanje o primjeni dermalnih filera
  • Dobiti znanje i razumijevanje o farmakologiji i toksikologiji dermalnih filera
  • Dobiti znanje i razumijevanje o različitim vrstama filera koji se koriste u ciljanim regijama i o njihovim prednostima i manama
  • Dobiti uvid o primjeni različitih injekcijskih tehnika
  • Dobiti znanje i razumijevanje o anatomskim struktura lica
  • Obnoviti i proširiti znanje o vrsti dermalnih filera i neurotoksina te kriterijima doziranja
  • Raspraviti i razumijeti prednosti i nedostatke tehnika primjene
  • Shvatiti važnost procijene pacijenta iz inicijalnih konzultacija
  • Naučiti kako provesti pre i post proceduru na pacijentu

CIJENA MODULA:  8.500,00 kn

PRIJAVITE SE