in

ADVANCED MASTERCLASS – GLOBAL FACIAL REJUVENATION TREATMANT

Na ovom specifičnom naprednom modulu u teorijskom dijelu analizira se cjelokupni koncept uljepšavanja i reskulpturiranja lica koristeći holistički pristup kombinacije više različitih metoda sa ciljem dobivanja prirodnog izgleda pacijenta.

Nakon individualnog face assessmenta pacijenta, analizira se način na koji postići maksimalni učinak sa minimalnom količinom proizvoda te kako odrediti ciljana i prioritetna područja za bolji učinak i remodeliranje cijelog lica kombinacijom primjene biostimulatora (peeling, skin boosteri, polinukleotidi), dermalnih hijaluronskih filera i toxina (micro botox, meso botox).

Na praktičnom dijelu posebna pažnja posvetiti će se tretmanima gornje, srednje i donje trećine lica.

Ovo je modul namijenjen onima koji žele obogatiti iskustvo u te postići još bolje rezultate u kombinaciji primjene različitih naprednih metoda u anti aging medicini. Ujedno je i prilika naučiti nove vještine „tips & tricks“ u tretiranju i skulpturiranju cijelog lica. Naglasak je stavljen na primjeni tehnika koje se koriste u raznim kliničkim situacijama.

Na ovom modulu radi se iglama i kanilama.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Certifikat o završenom ADVANCED MASTERCLASS – GLOBAL FACIAL REJUVENATION TREATMENT

Potrebno je osiguratii modela za praktični rad na kojem možete primijeniti tehnike koje će se koristiti na modulu.

Polaznicima je osigurana dovoljna količina preparata i materijala za rad.
Cijena uključuje sve materijale koji se koriste na modulu.

CILJEVI MODULA:

 • Obnoviti i proširiti znanje o primjeni dermalnih filera
 • Obnoviti i proširiti znanje o primjeni suspenzijskih niti
 • Dobiti znanje i razumijevanje o farmakologiji i toksikologiji dermalnih filera
 • Dobiti znanje i razumijevanje o različitim vrstama filera koji se koriste u ciljanim regijama i o njihovim prednostima i manama
 • Dobiti znanje i razumijevanje o različitim vrstama suspenzijskih niti koji se koriste u ciljanim regijama i o njihovim prednostima i manama
 • Dobiti uvid o primjeni različitih injekcijskih tehnika
 • Dobiti znanje i razumijevanje o anatomskim struktura lica
 • Raspraviti i razumjeti prednosti i nedostatke tehnika primjene
 • Shvatiti važnost procjene pacijenta iz inicijalnih konzultacija
 • Naučiti kako provesti pre i post proceduru na pacijentu
 • Detalji o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.

 

CIJENA ADVANCED MASTERCLASS: 800 €

PRIJAVITE SE