AESTHETIC BUSINESS MODUL:
MASTERING THE CONSULTATION SKILLS

BUSINESS MODUL 

Osnove aesthetic
business modula

Business modul poseban je modul koji je posvećen drugom najbitnijem faktoru uspjeha svijetu estetske medicine i estetskom poslovanju – konzultaciji, komunikaciji s pacijentima i digitalnom svijetu. Cilj modula je upoznavanje polaznika s najučinkovitijim metodama pravilne analize očekivanja pacijenata te uspješno savladavanje i primjenu istih metoda u svakodnevnoj praksi. 

Nakon završenih hands-on modula mnogi ne znaju kako stečena znanja komunicirati s pacijentima i kako ostaviti dojam sigurnosti, baš je zato uvod u svijet pravilne komunikacije ključan. 

Naši predavači razradili su posebno dizajniran pristup za estetsko poslovanje i komunikaciju s budućim pacijentom – od usmene komunikacije do one uzastopne koja se odvija na internetu i društvenim mrežama. Uz zanimljiva predavanja, razrađeni su i workshopovi gdje će sudionici učiti kako pristupiti pacijentu, kako napraviti analizu, kako komunicirati cijene ili kako odgovoriti na njihova pitanja. Izuzev pravilne konzultacije modul se fokusira i na marketingu poliklinike/zdravstvene ustanove te načinu uvođenja i razvoja estetskog poslovanja u novim i postojećim ustanovama, te važnost i razliku između Brandinga i Marketinga i na koji način koristiti te dvije metode. 

Sam modul fokusiran je i na Face Assessmentu (procjeni lica pacijenta) i kako kombinirati različite tretmane. Pritom je težište na objašnjavanju specifičnih pristupa za optimalnu rejuvenaciju lica – planiranje tretmana prema prioritetu i budžetu pacijenata. Osobita pažnja polaže se na shvaćanje industrije i pravilno pokretanje poslovanja te optimiziranje estetskih postupaka za stjecanje zadovoljnih i lojalnih pacijenata. 

Ovakva vrsta edukacije idealna je za sve vrste polaznika – početnike, pa do onih koji već rade i žele unaprijediti rad svoje prakse. 

Modul se održava u grupama do osam polaznika uz interaktivni rad, a osigurana je podrška za sva pitanja nakon održane edukacije. 

Praktični rad na modelu

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te praktičnim radom na pacijentu (modelu). 

Potvrda o edukaciji

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju certifikat o završenom: 

Aesthetic business modul: Mastering the Consultation Skills in Aesthetic Medicine 

BUSINESS MODUL

Ciljevi modula

Cijena modula: 700€

Hands-on edukacija

Sigurne tehnike

Sveobuhvatna podrška

Ciljano učenje i analiza