in

Aesthetic Academy

“Aesthetic Academy” poslijediplomski studij cjeloživotnog obrazovanja

Medicinski fakultet i Medical Esthetic Institute

 

Senat Sveučilišta u Rijeci odobrio je Medicinskom fakultetu pokretanje novog poslijediplomskog programa cjeloživotnog obrazovanja »Nekirurška estetska medicina – Aesthetic Academy«.

Riječ je o programu čiji je nositelj Medicinski fakultet Rijeka (MEDRI) i Medical Esthetic Institute (MEI). Program se provodi u suradnji i uz podršku Hrvatskog društva za estetsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, South East Europe Facial Aesthetic Sociaty i Specijalna bolnica Thalassotherapia Opatija.

Završetkom programa stječe se 12 ECTS bodova, a uvjeti upisa su završen studij Medicine ili Dentalne medicine. Temeljni razlog pokretanja programa je prepoznata sve veća potreba za usavršavanjem primjene medicinskih postupaka nekirurških i minimalno invazivnih metoda estetske medicine, nove i brzo rastuće grane, nazvane i »anti-aging« estetska medicina.

Obzirom da je upisna kvota ograničena zbog kvalitetnijeg izvođenja programa, preliminarne prijave moguće su već sada na web stranici Medical Esthetic Instituta.

Početak programa predviđen je za jesen, a biti će poveden tijekom šest vikenda unutar godinu dana.

Cijena programa je 3000 EUR (akontacija 500 EUR)

Novi program MEDRI i MEI – “Aesthetic Academy”, obuhvaća detaljna znanja i vještine teorijske i praktične primjene različitih metoda i strategija postupaka u estetskoj medicini. Dobivene kompetencije ojačat će kvalitetu provedbe i sigurnost tretmana kao i bolju kontrolu i liječenje mogućih komplikacija izazvanih takvim tretmanima. Polaznici će razviti sposobnosti pravilne evaluacije potreba pacijenata. Program je namijenjen svim doktorima medicine i doktorima dentalne medicine koji nemaju specijalističko usavršavanje u ovom području, ali i doktorima sa završenim specijalističkim usavršavanjem koji žele dodatno unaprijediti i usavršiti svoja znanja i vještine u ovom području.

Podaci govore da u zadnjih 5 godina udio injekcijskih i ostalih nekirurških metoda estetske medicine čini oko 70 posto svih zahvata u estetskoj medicini. Pored rasprostranjenosti, potreba za poslijediplomskim programom nekirurške estetske »anti- aging« medicine ukazala se i zbog brzog razvoja potpuno novih protokola liječenja ovim metodama, temeljenih na novim znanjima koja omogućavaju bolje razumijevanje anatomskih struktura lica i tijela na kojima se navedene metode primjenjuju kao i znanjima koja omogućavaju razvoj i usavršavanje novih tehnika primjene tih metoda. Kao važan suvremeni iskorak u primjeni tih metoda, ističe se povećanje sigurnosti njihove primjene, kvalitetnije liječenje mogućih neželjenih posljedica, odnosno menadžment komplikacija koje su moguće i česte.

Akumulacija znanja u području antiaging estetske medicine, osobito znanje anatomije,  nudi bolje ishode tretmana, ali i veću sigurnost korisnicima usluga kao i svima onima koji te metode primjenjuju.

Preliminarne prijave za 2025. god.

security code
Pošalji