INICIJALNI MODUL BIOSTIMULATORI 1
POLINUKLEOTIDI, BIOREMODELATORI

INICIALNI MODUL 1

Osnove biostimulatora:
sastav i tehnike

Na inicijalnom modulu se kroz teorijski dio uvodnih predavanja, sve stručnjake okupljene u Medical Esthetic Institutu uvodi u svijet anti-aging nekirurške estetske medicine. 

Edukacija započinje predavanjem koje se bazira na osnovnim tehnikama i usvajanju znanja o primjeni biostimulatora. Posebna se pažnja obraća na sastav i mehanizam djelovanja različitih vrsta biostimulatora. 

Teorijski dio završava upoznavanjem i edukacijom polaznika o potencijalnim komplikacijama i protokolima liječenja prilikom primjene biostimulatora. 

Polaznike edukacije teorijski se uvodi i u svijet egzosoma kao jedne od najjače regenerativne snage u modernoj estetskoj medicini. Dio edukacije obuhvaća i primjenu skinboostera, peelinga, te bioremodelatora najnovije generacije. 

Praktični rad na modelu

Praktični hands-on dio započinje demonstracijom tehnika microneedlinga, prezentacije kombiniranih metoda za primjenu kolagena i polikomponentne biorevitalizacijske otopine s aminokiselinama, peptidima kolagena i antioksidansima kao i raznih peelinga te primjene polinukleotida u anti-aging medicini. 

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te praktičnim radom na pacijentu (modelu). Naglasak je stavljen na primjenu različitih tehnika i preparata koje se koriste u brojnim kliničkim situacijama. 

Potvrda o edukaciji

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju potvrdu o završenom: 

Inicijalni modul biostimulatori u estetskoj medicini lica – polinkleotidi i bioremodelatori 

Napomene

BIOSTIMULATORI

Ciljevi modula

Cijena modula: 700€

Hands-on edukacija

Sigurne tehnike

Sveobuhvatna podrška

Ciljano učenje i analiza