INICIJALNI MODUL 1
BOTULINUM TOKSIN

INICIALNI MODUL 1

Osnove botulinum toksina:
sastav i tehnike

Na Inicijalnom modulu botulinum toksina tipa A teorijska predavanja stručnjaka okupljenih u Medical Esthetic Institutu polaznicima služe kao odličan uvod u korištenje botulinum toksina tipa A u estetici lica. 

Na modulu se usvajaju znanja i tehnike u vezi pripreme, razrjeđenja i aplikacije botulinum toksina tipa A u gornjoj trećini lica (periorbitalnoj i glabelarnoj regiji te regiji čela). 

Osvježava se znanje anatomije ciljne regije lica, usvajaju osnovne tehnike i znanja o ubrizgavanju botulinum toksina u ciljane regije te potencijalne komplikacije. 

Praktični rad na modelu

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te radom na pacijentu (modelu) gdje se koncentrira na individualnu analizu lica, eventualne anatomske varijacije i procjenu pacijenta kod primjene botulinum toksina u estetici lica, te procjene i analize nakon tih zahvata. 

Idealan je za potpune početnike kao i one koji su prisustvovali drugdje na tečaju botulinum toksina i žele osvježiti svoje vještine. Naglasak je stavljen na savladavanje tehnika koje se trenutno koriste u kliničkoj primjeni. 

Potvrda o edukaciji

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju potvrdu o završenom: 

Inicijalni modul botulinum toksin u estetici lica 

Napomene

BOTULINUM TOKSIN

Ciljevi modula

Cijena modula: 700€

Hands-on edukacija

Sigurne tehnike

Sveobuhvatna podrška

Ciljano učenje i analiza