in

Inicijalni modul Biostimulatori

Na inicijalnom modulu se kroz teorijski dio uvodnih predavanja, sve stručnjake okupljene u Medical Esthetic Institutu uvodi u svijet anti-aging nekirurške estetske medicine.

Edukacija započinje predavanjem koje se bazira na osnovnim tehnikama i usvajanju znanja o primjeni biostimulatora. Posebna se pažnja obraća na sastav i mehanizam djelovanja različitih vrsta biostimulatora.

Teorijski dio završava upoznavanjem i edukacijom polaznika o potencijalnim komplikacijama i protokolima liječenja prilikom primjene biostimulatora.

Praktični hands-on dio započinje demonstracijom tehnika microneedlinga, prezentacije kombiniranih metoda za primjenu kolagena i polikomponentne biorevitalizacijske otopine s aminokiselinama, peptidima kolagena i antioksidansima kao i raznih peelinga te primjene polinukleotida u antiaging medicini.

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te praktičnim radom na pacijentu (modelu). Naglasak je stavljen na primjenu različitih tehnika i preparata koje se koriste u brojnim kliničkim situacijama.

Polaznike edukacije teorijski se uvodi u svijet exosoma kao jedne od najjače regenerativne snage u modernoj estetskoj medicini. Dio edukacije obuhvaća i primjenu skinboostera, peelinga, te bioremodelatora najnovije generacije.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Potvrda o završenom INICIJALNOM MODULU – BIOSTIMULATORI U ESTETSKOJ MEDICINI LICA

Svakom polazniku osigurana je dovoljna količina preparata za rad.
Cijena uključuje sve materijale koji se koriste na modulu.
Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike za primjenu biostimulatora.
Polaznici će na edukaciji biti informirani o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti u estetskoj medicini.
Po završetku edukacije polaznici su obavezni pristupiti testu stečenih znanja.

CILJEVI MODULA:

  • Dobiti znanje i razumijevanje o različitim vrstama biostimulatora, o njihovim prednostima i manama.
  • Shvatiti važnost procijene pacijenta iz inicijalnih konzultacija.
  • Naučiti kako provesti pre i post proceduru na pacijentu.

CIJENA MODULA: 500 €

Prijavite se i dogovorimo termin