INICIJALNI MODUL
DERMALNI FILERI I PEELING U GINEKOLOŠKOJ ESTETICI

INICIALNI MODUL 

Osnove dermalnih filera:
sastav i tehnike

Na inicijalnom modulu u teorijskom dijelu se kroz uvodna predavanja stručnjaka polaznike uvodi u svijet korektivne i anti-aging nekirurške estetske ginekologije. 

Edukacija započinje predavanjem koje se bazira na detaljnim opisima ciljanih anatomskih struktura regije vulve i rodnice, analizama i procjenama vulve (vulvar assessment) te analizi procesa starenja. Usvajaju se osnovne tehnike i znanja o primjeni hijaluronskih dermalnih filera. Posebna se pažnja obraća na biomehaniku, sastav i mehanizam djelovanja hijaluronskih dermalnih filera. 

Praktični rad na modelu

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj “hands-on“ edukaciji sa svakim polaznikom te praktičnim radom na pacijentu (modelu) s fokusom na individualnoj analizi vulve, anatomskim varijacijama, promjenama koje su nastupile s godinama, nakon poroda i procjeni svake pacijentice kod primjene dermalnih filera i kemijskih peelinga kako bi se postigao optimalni efekt nekirurškog pomlađivanja, remodeliranja i uljepšavanja (korekcije asimetrija i nepravilnosti velikih usana, atrofije vulve, tretiranje ožiljaka od epiziotomije, augmentacija G-točke, izbjeljivanje hiperpigmentacijskih promjena vulve i kože intimnog područja). 

Naglasak je stavljen na primjeni različitih tehnika i preparata koji se koriste u raznim kliničkim situacijama. 

Ovaj modul se fokusira na rad kanilama, iglama i kemijskim peelinzima. 

Potvrda o edukaciji

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju potvrdu o završenom: 

Inicijalni modul dermalni fileri i peeling u ginekološkoj estetici 

 

Napomene

DERMALNI FILERI

Ciljevi modula

Cijena modula: 700€

Hands-on edukacija

Sigurne tehnike

Sveobuhvatna podrška

Ciljano učenje i analiza