in

INICIJALNI MODUL 1 – BOTULINUM TOXIN

Na Inicijalnom modulu botulinum toksina tipa A teorijska predavanja stručnjaka okupljenih u Medical Esthetic Institutu polaznicima služe kao odličan uvod u korištenje Botulinum toxina tipa A u estetici lica.

Na modulu se usvajaju znanja i tehnike u vezi pripreme, razrijeđenja i aplikacije botulinum toksina tipa A u gornjoj trećini lica (periorbitalnoj i glabelarnoj regiji te regiji čela).

Osvježava se znanje anatomije ciljene regije lica, usvajaju osnovne tehnike i znanja o ubrizgavanju BTX u ciljane regije te potencijalne komplikacije.

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te radom na pacijentu (modelu) gdje se koncentrira na individualnu analizu lica, eventualne anatomske varijacije i procjenu pacijenta kod primjene BTX u estetici lica, te procjene i analize nakon tih zahvata.

Idealan je za potpune početnike kao i one koji su prisustvovali drugdje na tečaju BTX i žele osviježiti svoje vještine. Naglasak je stavljen na savladavanje tehnika koje se trenutno koriste u kliničkoj primjeni.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Potvrdu o završenom INICIJALNOM MODULU – BOTULINUM TOXIN U ESTETICI LICA

Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike koje će se primjenjivati na edukaciji.

Detalji o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.

Cijena uključuje sve potrebne materijale koji se koriste na modulu.

Po završetku edukacije polaznici su obavezni pristupiti testu stečenih znanja

CILJEVI MODULA:

  • Primjena botulinum toksina tipa A u estetskoj medicni
  • Farmakologija i toksikologija
  • Anatomija
  • Doziranje
  • Priprema i injekcijske tehnike
  • Važnost procjene pacijenta kroz inicijalne konzultacije
  • Kako provesti cijeli zahvat primjene botulinum toksina
  • Fokus na čelu, periorbitalnom područiju i području glabele
  • Naučiti kako provesti pre i post proceduru na pacijentu

CIJENA MODULA: 500 €

PRIJAVITE SE