in

INICIJALNI MODUL 1 – DERMALNI FILERI

Na inicijalnom modulu u teorijskom dijelu se kroz uvodna predavanja stručnjaka okupljenih u Medical Esthetic Institutu polaznike uvodi u svijet anti-aging nekirurške estetske medicine.

Edukacija započinje predavanjem koje se bazira na detaljnim opisima ciljanih anatomskih struktura regije lica i vrata, analizama i procjenama lica (facial assessment), te analizi procesa starenja. Usvajaju se osnovne tehnike i znanja o primjeni hijaluronskih dermalnih filera. Posebna se pažnja obraća na biomehaniku, sastav i mehanizam djelovanja dermalnih filera hijaluronske kiseline.

Teorijski dio završava upoznavanjem polaznika sa potencijalnim komplikacijama i protokolima liječenja prilikom primjene dermalnih filera.

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te praktičnim radom na pacijentu (modelu) gdje se koncentrira na individualnu analizu lica, eventualne anatomske varijacije i procjenu pacijenta (facial assessment) kod primjene dermalnih filera u “sigurnim“ zonama –  regijama središnjeg dijela lica (jagodice, obrazi) i nazolabijalnih bora te procjene i analize nakon tih zahvata kojima se dobije efekt takozvanog nekirurškog face liftinga.

Naglasak je stavljen na primjeni različitih tehnika i preparata koje se koriste u raznim kliničkim situacijama.

Ovaj modul se fokusira na rad iglama.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Potvrda o završenom INICIJALNOM MODULU – DERMALNI FILERI U ESTETICI LICA

Svakom polazniku osigurana je dovoljna količina preparata za rad.

Cijena uključuje sve materijale koji se koriste na modulu.

Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike primjene dermalnih filera.

Detalji o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.

Po završetku edukacije polaznici su obavezni pristupiti testu stečenih znanja

CILJEVI MODULA:

  • Dobiti znanje i razumijevanje o anatomiji tretirane regije
  • Znanje i razumijevanje o primjeni različitih injekcijskih tehnika pri aplikaciji dermalnih filera u području lica
  • Dobiti znanje i razumijevanje o različitim vrstama dermalnih filera koji se koriste i o njihovim prednostima i manama
  • Shvatiti važnost procijene pacijenta iz inicijalnih konzultacija
  • Naučiti kako provesti pre i post proceduru na pacijentu
  • Dobiti znanje i razumijevanje kako oglašavati i predstaviti dermalne filere u svojoj ordinaciji

CIJENA MODULA: 500 €

PRIJAVITE SE