INICIJALNI MODUL – DERMALNI FILERI 1.stupanj

 

Na inicijalnom modulu u teorijskom dijelu se kroz uvodna predavanja stručnjaka okupljenih u Medical Esthetic Institutu polaznike uvodi u svijet dermalnih filera, osvježava se znanje anatomije regije lica i vrata, usvajaju osnovne tehnike i znanja o ubrizgavanju hijaluronskih dermalnih filera, te potencijalne komplikacije.

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te radom na pacijentu (modelu) gdje se koncentrira na individualnu analizu lica, eventualne anatomske varijacije i procjenu pacijenta kod primjene hijaluronskih filera u “sigurnim“ zonama –  regijama središnjeg dijela lica (jagodice, obrazi), nazolabijalnih i mentolabijalnih bora, te procjene i analize nakon tih zahvata kojima se dobije efekt takozvanog ne kirurškog face liftinga.

Naglasak je stavljen na primjeni različitih tehnika i preparata  koje se koriste u raznim kliničkim situacijama.

Ovaj modul se fokusira na rad iglama.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Certifikat o završenom INICIJALNOM MODULU – DERMALNI FILERI U ESTETICI LICA

Svakom polazniku osigurana je dovoljna količina preparata za rad.

Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike primjene filera.

Detalji o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.

Cijena uključuje sve materijale koji se koriste na modulu (2ml preparata).

CILJEVI MODULA:

  • Dobiti znanje i razumijevanje o primjeni dermalnih filera u području lica

  • Dobiti znanje i razumijevanje o različitim vrstama filera koji se koriste i o njihovim prednostima i manama

  • Dobiti uvid o primjeni različitih injekcijskih tehnika

  • Znanje o anatomiji tretirane regije

  • Shvatiti važnost procijene pacijenta iz inicijalnih konzultacija

  • Naučiti kako provesti pre i post proceduru na pacijentu

  • Dobiti znanje i razumijevanje kako oglašavati i predstaviti dermalne filere u svojoj ordinaciji

CIJENA MODULA: 3.500,00 kn

PRIJAVA