MODUL INJEKCIJSKA LIPOLIZA – REKONSTRUKCIJSKA INTRALIPOTERAPIJA

Na ovom specifičnom naprednom modulu polaznike se educira o metodama uklanjanja lokaliziranih nakupina masnog tkiva tijela i lica. Vrši se detaljna analiza kritičnih zona pacijenta, obrađuju se ciljana i prioritetna područja sa posebnom pažnjom na kompleksna područja trbuha, celulita i masnih naslaga na bokovima, nogama, rukama te lica (podbradak).

REKONSTRUKCIJSKA INTRALIPOTERAPIJA pojam je koji se uobičajeno koristi u području estetske medicine, koji definira specifičnu injekcijsku tehniku ​​razvijenu za uklanjanje lokaliziranih nakupina masnog tkiva uz pomoć naktivnih tvari koje uzrokuju lizu adipocita injekcijom izravno u masno tkivo uz pomoć duge igle ili kanile, a injekcijska lipoliza predstavlja mezoterapijsku tehniku tretmana lokaliziranih masnih naslaga.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Certifikat o završenom modulu REKONSTRUKCIJSKA
INTRALIPOTERAPIJA

Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike koje će se primjenjivati na tečaju.
Detalji o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.
Cijena uključuje sve materijale koji se koriste na modulu.

CIJENA MODULA: 700 €
PRIJAVITE SE

VIŠE O REKONSTRUKCIJSKOJ INTRALIPOTERAPIJI
Od siječnja 2010. do prosinca 2015., 3.080 europskih liječnika educirano je za primjenu ove metode i u tom petogodišnjem razdoblju intralipoterapiji je podvrgnuto 152.500 pacijenata. Sigurnost ove metode, rezultati, protokol, doziranje, posttretman i nuspojave precizno su opisane i rezultati istraživanja objavljeni su u više stručnih i znanstvenih časopisa s područja estetske medicine, dermatologije, plastično rekonstrukcijske kirurgije.
(Plast Reconstr Surg Glob Open 2016;4:e1085; doi: 10.1097/GOX.0000000000001085; Published online 27 October 2016.)
Spomenuto višegodišnje istraživanje pokazuje kako je intralipoterapijska tehnika, kada se ispravno provodi s odgovarajućim adipocitolitičkim sredstvom i kada se poduzmu odgovarajuće mjere opreza, djelotvorna i sigurna metoda za smanjenje neželjenih masnih naslaga.
(Plast Reconstr Surg Glob Open 2016;4:e1085; doi: 10.1097/GOX.0000000000001085; Published online 27 October 2016.)
U svijetu mogućih nekirurških terapija za tretman lokaliziranih masnih naslaga, intralipoterapija je do danas dobro istražena i sigurna metoda koja je u uporabi već više od 15 godina s preciziranim protokolima i tehnikama primjene na području estetske medicine koje uključuju uporabu adipocitolitičkih tvari (tvari koje dovode do lize adipocita) izravnim injiciranjem u masno tkivo s dugom iglom. Tijekom zadnjih petnaest godina, kao rezultat kontroliranih kliničkih istraživanja, razvijale su se novije generacije intralipoterapijskih otopina, s ciljem titriranja sastojaka kako bi se postigle odgovarajuće formulacije čija primjena ce dovesti do MAKSIMALNE UČINKOVITOSTI uz MINIMUM NUSPOJAVA.

SIGURNOST TRETMANA
Sigurnost tretmana provedenog u okviru preporučenog protokola, poštujući preporučene doze i tehnike apliciranja potvrdilo je i navedeno istraživanje provedeno od siječnja 2010. do prosinca 2015. godine, kroz edukacije i kvalificiranje 3.590 liječnika u sljedećim zemljama: Italija, Španjolska, Portugal, Engleska, Njemačka, Grčka, Turska, Poljska , Slovenija, Hrvatska, Norveška, Češka, Rusija, Srbija, UAE, Saudijska Arabija, Kuvajt i Katar. U ovih 6 godina, 3.590 liječnika koristilo je 808.000 bočica lipolitičkih otopina za tretman intralipoterapije osoba životne dobi od 18 do 65 godina.

Klinički dokazi i znanstvena istraživanja pokazala su učinkovitost adipocitolitičkih tvari za ne-kirurško smanjenje potkožnog masnog tkiva i pozicionirali su intralipoterapiju kao opravdanu metodu za tretman masnih naslaga jer omogućuje ravnomjernu raspodjelu na čitavom području i na svim razinama, izbjegavajući kožu i mišićno tkivo. Standardizacija tehnike (protokol, doza, posttretman itd.) od izuzetne je važnosti za dobivanje optimalnih rezultata i uz minimum nuspojava.