NAPREDNI MODUL 2
BOTULINUM TOKSIN

NAPREDNI MODUL 2

Osnove botulinum toksina:
sastav i tehnike

Ovaj posebni modul idealan je za one koji žele razviti svoje vještine i znanje primjenom neurotoksina pri tretmanima hiperhidroze, kao i čestih orofacijalnih estetskih problema poput previše istaknute ili hipermobilne gingive (gummy smile), temporomandibularnih poremećaja poput bruksizma, specifičnih migrena uzrokovanih hiperaktivnim žvačnim mišićima, tretmana lica primjenom BTX u srednjoj i donjoj trećini lica (regija musculus massetera, perioralnih bora, marionetskih sulkusa itd.). 

Naglasak je stavljen na savladavanje najsuvremenijih trendova i tehnika koje se trenutno koriste u kliničkoj primjeni. 

Na Naprednom modulu botulinum toksin 2 teorijska predavanja stručnjaka okupljenih u Medical Esthetic Institutu, polaznicima služe kao odlična priprema za korištenje botulinum toksina tipa A za navedene indikacije. 

Osvježava se znanje anatomije ciljanih regija, usvajaju osnovne tehnike i znanja o ubrizgavanju BTX u ciljane regije te potencijalne komplikacije. 

Praktični rad na modelu

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te radom na pacijentu (modelu) te procjenu i analize nakon tih zahvata. 

Na modulu se usvajaju znanja i tehnike u vezi pripreme, razrjeđenja i aplikacije botulinum toksina tipa A. 

Idealan je za kolege koji su već usvojili znanja i tehnike Inicijalnog modula BTX 1 ili drugdje na edukacijama o BTX i žele osvježiti svoje vještine. 

Potvrda o edukaciji

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju potvrdu o završenom: 

Napredni modul botulinum toksin u estetici lica  

Napomene

BOTULINUM TOKSIN

Ciljevi modula

Cijena modula: 700€

Hands-on edukacija

Sigurne tehnike

Sveobuhvatna podrška

Ciljano učenje i analiza