NAPREDNI MODUL 2
PERIORALNA REGIJA/LIP DESIGN

NAPREDNI MODUL 2

Osnove dermalnih filera:
sastav i tehnike

Jedna od prvih regija lica na kojoj su najuočljiviji procesi starenja je perioralna regija. Harmonična volumizacija i augmentacija perioralnog kompleksa, koji uključujuće perioralne bore („pušačke“, „bar code“), usne, marionetske bore i bradu, pomlađuje i izdužuje lice. Na taj se način postiže osvježeni izraz lica. 

Ovaj posebni modul posvećen je estetskim tretmanima perioralne regije, a osobita pažnja posvećena je jednom od estetski najvažnijem i najupečatljivijem dijelu lica – usnama. 

Idealan je za polaznike koji su završili Inicijalni modul dermalnih filera i imaju osnovno znanje i vještine koje mogu upotrijebiti za tretmane područja usana i perioralne regije čiji tretmani zahtijevaju iskustvo i predznanja. 

Edukacija započinje predavanjem koje se bazira na detaljnim opisima ciljanih anatomskih struktura perioralne regije i usana, analizama i procjenama lica (facial assessment) te analizi procesa starenja. 

Usvajaju se specifične tehnike i znanja o primjeni hijaluronskih dermalnih filera u navedenoj regiji. Posebna se pažnja obraća na biomehaniku, sastav i mehanizam djelovanja dermalnih filera hijaluronske kiseline koji se koriste u perioralnoj regiji. 

Teorijski dio završava upoznavanjem polaznika s potencijalnim komplikacijama i protokolima liječenja prilikom primjene dermalnih filera. 

Praktični rad na modelu

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te nakon toga praktičnim radom na pacijentu (modelu). 

Cilj ovog modula je sagledati različite strategije kako pristupiti anti-aging tretmanima usana i perioralne regije kao i različitim tipovima usana u žena i muškaraca različite dobi te kako sa minimalnom količinom preparata dobiti prirodan izgled uz primjenu sigurnih metoda s predvidivim rezultatima. 

Bit će obrađeni različiti pristupi modeliranju i dizajnu usana, uključujući posebnu tehniku konturiranja te remodeliranja usana u svrhu dobivanja srcolikog izgled za koji se smatra da je najljepši oblik usana. 

Ovaj modul će se fokusirati na korištenju igala za augmentaciju perioralne regije, konturiranje i volumizaciju usana. 

Potvrda o edukaciji

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju potvrdu o završenom: 

Napredni modul dermalni fileri lip design 

Napomene

DERMALNI FILERI

Ciljevi modula

Cijena modula: 700€

Hands-on edukacija

Sigurne tehnike

Sveobuhvatna podrška

Ciljano učenje i analiza