NAPREDNI MODUL – DERMALNI FILERI 2 (LIP DESIGN)

Ovaj posebni  modul posvećen je jednom od najvažnijem i najupečatljivijem dijelu lica.

Idealan je za polaznike koji su završili inicijalni modul dermalnih filera i imaju osnovno znanje i vještine za područje usana. Cilj ovog modula je sagledati različite strategije kako pristupiti svim tipovima usana u žena i muškaraca različite dobi.

Različiti pristupi modeliranju i dizajnu usana biti će obrađeni, uključujući posebnu tehniku remodeliranja usana u svrhu dobivanja srcolikog izgled za koji se smatra da je najljepši oblik usana.

Ovaj modul će se također fokusirati na korištenju igala i kanila za augmentaciju i modeliranje usana.

Polaznici dobivaju Certifikat o osposobljenosti za rad  po završenom tečaju.

Svakom polazniku osigurana je dovoljna količina preparata za rad.

Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike za primjenu filera.

Detalji o  osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.

Cijena uključuje sve materijale koji se koriste na modulu.

 

Ciljevi modula :

 

Dobiti znanje i razumijevanje o primjeni filera, posebice u području usana.

Dobiti znanje i razumijevanje o korištenju različitih filera koje se koriste za tretmane usana, te o njihovim prednostima i manama.

Dobiti uvid o primjeni različitih injekcijskih tehnika.

Znanje i razumijevanje anatomije usana.

Shvatiti važnost procijene pacijenta iz inicijalnih konzultacija.

Naučiti kako provesti proceduru na pacijentu u području usana.

Dobiti znanje razumijevanje kako oglašavati i predstaviti dermalne filere u svojoj ordinaciji.