NAPREDNI MODUL – LIP DESIGN

Ovaj posebni  modul posvećen je jednom od najvažnijem i najupečatljivijem dijelu lica – usnama.

Idealan je za polaznike koji su završili inicijalni modul dermalnih filera i imaju osnovno znanje i vještine koje mogu upotrijebiti za tretmane područja usana. Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te nakon toga praktičnim radom na pacijentu (modelu).

Cilj ovog modula je sagledati različite strategije kako pristupiti svim tipovima usana u žena i muškaraca različite dobi te kako sa minimalnom količinom preparata dobiti prirodan izgled usana.

Biti će obrađeni različiti pristupi modeliranju i dizajnu usana, uključujući posebnu tehniku konturiranja te remodeliranja usana u svrhu dobivanja srcolikog izgled za koji se smatra da je najljepši oblik usana.

Ovaj modul će se fokusirati na korištenju igala za konturiranje i augmentaciju usana.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Certifikat o završenom NAPREDNOM MODULU – LIP DESIGN

Svakom polazniku osigurana je dovoljna količina preparata za rad.

Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike za primjenu filera.

Detalji o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.

Cijena uključuje sve materijale koji se koriste na modulu.

CILJEVI MODULA:

  • Dobiti znanje i razumijevanje o primjeni filera, posebice u području usana

  • Dobiti znanje i razumijevanje o korištenju različitih filera koje se koriste za tretmane usana, te o njihovim prednostima i manama

  • Dobiti uvid o primjeni različitih injekcijskih tehnika

  • Znanje i razumijevanje anatomije usana

  • Shvatiti važnost procijene pacijenta iz inicijalnih konzultacija

  • Naučiti kako provesti pre i post proceduru na pacijentu

  • Dobiti znanje razumijevanje kako oglašavati i predstaviti dermalne filere u svojoj ordinaciji

CIJENA MODULA : 3.500,00 Kn

PRIJAVI SE