in

NAPREDNI MODUL 2 – PERIORALNA REGIJA/LIP DESIGN

Jedna od prvih regija lica na kojoj su najuočljiviji procesi starenja je perioralna regija. Harmonična voluminacija i augmentacija perioralnog kompleksa, koji uključujuje perioralne bore („pušačke“, „bar code“), usne, marionetske bore i bradu, pomlađuje i izdužuje lice. Na taj se način postiže osvježeni izraz lica.

Ovaj posebni modul posvećen je estetskim tretmnima perioralne regije, a osobita pažnja posvećena je jednom od estetski najvažnijem i najupečatljivijem dijelu lica – usnama.

Idealan je za polaznike koji su završili Inicijalni modul dermalnih filera i imaju osnovno znanje i vještine koje mogu upotrijebiti za tretmane područja usana i perioralne regije čiji tretmani zahtjevaju iskustvo i predznanja.

Edukacija započinje predavanjem koje se bazira na detaljnim opisima ciljanih anatomskih struktura perioralne regije i usana, analizama i procjenama lica (facial assessment) te analizi procesa starenja.

Usvajaju se specifične tehnike i znanja o primjeni hijaluronskih dermalnih filera u navedenoj regiji. Posebna se pažnja obraća na biomehaniku, sastav i mehanizam djelovanja dermalnih filera hijaluronske kiseline koji se koriste u perioralnoj regiji.

Teorijski dio završava upoznavanjem polaznika s potencijalnim komplikacijama i protokolima liječenja prilikom primjene dermalnih filera.

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te nakon toga praktičnim radom na pacijentu (modelu).

Cilj ovog modula je sagledati različite strategije kako pristupiti anti-aging tretmanima usana i perioralne regije kao i različitim tipovima usana u žena i muškaraca različite dobi te kako sa minimalnom količinom preparata dobiti prirodan izgled uz primjenu sigurnih metoda s predvidivim rezultatima.

Bit će obrađeni različiti pristupi modeliranju i dizajnu usana, uključujući posebnu tehniku konturiranja te remodeliranja usana u svrhu dobivanja srcolikog izgled za koji se smatra da je najljepši oblik usana.

Ovaj modul će se fokusirati na korištenju igala za augmentaciju perioralne regije, konturiranje i volumizaciju usana.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Potvrdu o završenom NAPREDNOM MODULU – PERIORALNA REGIJA/LIP DESIGN

Svakom polazniku osigurana je dovoljna količina preparata za rad.

Cijena uključuje sve materijale koji se koriste na modulu.

Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike za primjenu filera.

Detalji o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.

Po završetku edukacije polaznici su obavezni pristupiti testu stečenih znanja

CILJEVI MODULA:

  • Dobiti znanje i razumijevanje o detaljnoj anatomiji perioralne regije, tehnikama primjene dermalnih filera, posebice u području usana sa posebnim naglaskom na sigurne zone aplikacije i minimalnim mogućnostima komplikacije.
  • Dobiti znanje i razumijevanje o korištenju različitih dermalnih filera koje se koriste za tretmane perioralne regije i usana te o njihovim prednostima i manama
  • Dobiti uvid o primjeni različitih injekcijskih tehnika. Primjenjene tehnike augmentacije, konturiranja i uljepšavanja usana garantiraju sigurne i predvidive rezultate uz zadovoljstvo pacijenta.
  • Shvatiti važnost procijene pacijenta iz inicijalnih konzultacija.
  • Naučiti o značaju i načinu provedbe pre i post procedure na pacijentu.
  • Dobiti znanje razumijevanje kako oglašavati i predstaviti primjenu dermalnih filera u svojoj ordinaciji.

CIJENA MODULA: 500 €

PRIJAVITE SE