NAPREDNI MODUL – BOTULINUM TOXIN 2.stupanj

Ovaj posebni modul idealan je za one koji žele razviti svoje vještine i znanje tretiranjem hiperhidroze, kao i čestih orofacijalnih estetskih problema poput previše istaknute ginvige (gummy smile) i temporomandibularnih poremećaja poput bruksizma, tretmana lica primjenom BTX u srednjoj i donjoj trećini lica u regiji musculus masseter, perioralnih bora i marionetskih sulkusa.

Naglasak je stavljen na savladavanje najsuvremenijih trendova i tehnika koje se trenutno koriste u kliničkoj primjeni.

Na naprednom modulu Botulinum Toksin 2 teorijska predavanja stručnjaka okupljenih u Medical Esthetic Institutu, polaznicima služe kao odlična priprema za korištenje Botulinum toxina tipa A za navedene indikacije.

Osvježava se znanje anatomije ciljanih regija, usvajaju osnovne tehnike i znanja o ubrizgavanju BTX u ciljane regije te potencijalne komplikacije.

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te radom na pacijentu (modelu) te procjenu i analize nakon tih zahvata.

Na modulu se usvajaju znanja i tehnike u vezi pripreme, razrijeđenja i aplikacije Botulinum toxina tipa A.

Idealan je za kolege koji su već usvojili znanja i tehnike Inicijalnog Modula BTX 1 ili drugdje na edukacijama o BTX i žele osviježiti svoje vještine.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Certifikat o završenom NAPREDNOM MODULU – BOTULINUM TOXIN

Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike koje će se primjenjivati na edukaciji.

Detalji o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.

Cijena uključuje sve potrebne materijale koji se koriste na modulu.

CILJEVI MODULA:

  • Obnoviti i proširiti znanje o primjeni Botulinum toxina tipa A

  • Razumijeti farmakologiju i toksikologiju Botulinum toxina tipa A

  • Dobiti razumijevanje anatomskih struktura i analize postupaka

  • Razumijeti kriterije doziranja

  • Razumijeti pripremu i injekcijske tehnike

  • Raspraviti i razumijeti prednosti i nedostatke tehnika primjene

  • Dobiti razumijevanje o važnosti procjene pacijenta kroz inicijalne konzultacije

  • Dobiti razumijevanje kako provesti cijeli zahvat primjene Botulinum Toxina tipa A

  • Naučiti kako provesti pre i post proceduru na pacijentu

CIJENA MODULA : 3.500,00 Kn

PRIJAVI SE