in

NAPREDNI MODUL 2 – BOTULINUM TOXIN

Ovaj posebni modul idealan je za one koji žele razviti svoje vještine i znanje primjenom neurotoksina pri tretmanima hiperhidroze, kao i čestih orofacijalnih estetskih problema poput previše istaknute ili hipermobilne gingive (gummy smile), temporomandibularnih poremećaja poput bruksizma, specifičnih migrena uzrokovanih hiperaktivnim žvačnim mišićima, tretmana lica primjenom BTX u srednjoj i donjoj trećini lica (regija musculus massetera, perioralnih bora, marionetskih sulkusa itd.).

Naglasak je stavljen na savladavanje najsuvremenijih trendova i tehnika koje se trenutno koriste u kliničkoj primjeni.

Na Naprednom modulu botulinum toksin 2 teorijska predavanja stručnjaka okupljenih u Medical Esthetic Institutu, polaznicima služe kao odlična priprema za korištenje botulinum toxina tipa A za navedene indikacije.

Osvježava se znanje anatomije ciljanih regija, usvajaju osnovne tehnike i znanja o ubrizgavanju BTX u ciljane regije te potencijalne komplikacije.

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te radom na pacijentu (modelu) te procjenu i analize nakon tih zahvata.

Na modulu se usvajaju znanja i tehnike u vezi pripreme, razrijeđenja i aplikacije botulinum toxina tipa A.

Idealan je za kolege koji su već usvojili znanja i tehnike Inicijalnog modula BTX 1 ili drugdje na edukacijama o BTX i žele osviježiti svoje vještine.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Potvrdu o završenom NAPREDNOM MODULU PRIMJENE BOTULINUM TOXINA TIPA A

Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike koje će se primjenjivati na edukaciji.

Detalji o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.

Cijena uključuje sve potrebne materijale koji se koriste na modulu.

CILJEVI MODULA:

  • Obnoviti i proširiti znanje o primjeni botulinum toxina tipa A
  • Razumijeti farmakologiju i toksikologiju botulinum toxina tipa A
  • Dobiti razumijevanje anatomskih struktura i analize postupaka
  • Razumijeti kriterije doziranja
  • Razumijeti pripremu i injekcijske tehnike
  • Raspraviti i razumijeti prednosti i nedostatke tehnika primjene
  • Dobiti razumijevanje o važnosti procjene pacijenta kroz inicijalne konzultacije
  • Dobiti razumijevanje kako provesti cijeli zahvat primjene botulinum Toxina tipa A
  • Naučiti kako provesti pre i post proceduru na pacijentu

CIJENA MODULA: 500 €

PRIJAVITE SE