NAPREDNI MODUL 3 – PODOČNJACI, MARIONETSKE LINIJE, BRADA I LINIJE ČELJUSTI

Na ovom specifičnom naprednom modulu se kroz uvodna predavanja stručnjaka okupljenih u Medical Esthetic Institutu polaznike uvodi u napredni svijet dermalnih filera, osvježava se znanje anatomije regije lica i vrata, usvajaju osnovne tehnike i znanja o ubrizgavanju hijaluronskih dermalnih filera, te potencijalne komplikacije.

Vrši se detaljna analiza lica pacijenta i obrađuju se ciljana i prioritetna područja sa posebnom pažnjom na kompleksna područja poput periorbitalne regije, podočnjaka i središnjeg djela lica, volumizacija obraza i skulpturiranje ciljane regije kao i perioralne regije, području usana i periorbitalnih bora (pušačke bore/bar code/mouth line).

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te radom na pacijentu (modelu) gdje se koncentrira na individualnu analizu lica, eventualne anatomske varijacije i procjenu pacijenta kod primjene hijaluronskih filera.

Polaznike se upoznaje sa naprednim tehnikama rada sa filerima.

Na ovom modulu radi se  iglama i kanilama.

Naglasak je stavljen na primjeni tehnika koje se koriste u raznim kliničkim situacijama.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Certifikat o završenom NAPREDNOM MODULU – DERMALNI FILERI U ESTETICI LICA

Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike koje će se primjenjivati na tečaju.

Detalji o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.

Cijena uključuje sve materijale koji se koriste na modulu (2ml preparata).

CILJEVI MODULA:

  • Dobiti znanje i razumijevanje o primjeni filera u području lica, posebice u periorbitalnoj regiji (podočnjaci) i perioralnoj regiji (perioralne bore)

  • Dobiti znanje i razumijevanje o različitim vrstama filera koji se koriste u ciljanim regijama i o njihovim prednostima i manama

  • Dobiti uvid o primjeni različitih injekcijskih tehnika

  • Znanje i razumijevanje anatomije tokom primjene filera

  • Shvatiti važnost procijene pacijenta iz inicijalnih konzultacija

  • Naučiti kako provesti pre i post proceduru na pacijentu

  • Dobiti znanje kako oglašavati i predstaviti dermalne filere u svojoj ordinaciji

CIJENA MODULA : 3.500,00 Kn

PRIJAVI SE