in

NAPREDNI MODUL 3 – PODOČNJACI, MARIONETSKE LINIJE, BRADA I LINIJE ČELJUSTI

Na ovom specifičnom naprednom modulu se kroz uvodna predavanja stručnjaka okupljenih u Medical Esthetic Institutu polaznike uvodi u napredni svijet dermalnih filera.

Osvježava se znanje anatomije regije lica i vrata stečeno na prethodnim modulima, usvajaju napredne tehnike i znanja o aplikaciji hijaluronskih dermalnih filera.

Osobita pažnja posvećuje se potencijalnim komplikacijama načinu njihova liječenja.

Vrši se detaljna analiza lica pacijenta (facial assessment), obrađuju se ciljana i prioritetna područja sa posebnom pažnjom na kompleksna područja poput periorbitalne regije, podočnjaka, kao i tretmana regije brade, mentolabijalnog područja i linije čeljusti.

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te radom na pacijentu (modelu) gdje se koncentrira na individualnu analizu lica, eventualne anatomske varijacije i procjenu pacijenta kod primjene hijaluronskih filera.

Polaznike se upoznaje s naprednim tehnikama rada s filerima.

Na ovom modulu radi se iglama i kanilama.

Naglasak je stavljen na primjeni tehnika koje se koriste u raznim kliničkim situacijama.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Potvrdu o završenom NAPREDNOM MODULU PRIMJENE DERMALNIH FILERI U ESTETICI LICA

Potrebno je dovesti modela na kojem će se primjenjivati tehnike koje će koristiti na modulu.

Detalji o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.

Cijena uključuje sve materijale koji se koriste na modulu (2ml preparata).

CILJEVI MODULA:

  • Dobiti znanje i razumijevanje o anatomiji ciljanih regija periorbitalne regije, regije brade i čeljusti.
  • Dobiti znanje i razumijevanje o primjeni dermalnih filera u periorbitalnoj regiji, tretmanima podočnjaka, tretmana regije brade, mentolabijalnog područja i linije čeljusti.
  • Dobiti znanje i razumijevanje o različitim vrstama dermalnih filera koji se koriste u ciljanim regijama i o njihovim prednostima i Manama.
  • Dobiti uvid o primjeni različitih injekcijskih tehnika.
  • Shvatiti važnost procijene pacijenta iz inicijalnih konzultacija.
  • Shvatiti značaj i usvojiti način provedbe pre i post procedure na pacijentu.
  • Dobiti znanje kako oglašavati i predstaviti primjenu dermalnih filera u svojoj ordinaciji.

CIJENA MODULA: 700 €

PRIJAVITE SE