NAPREDNE TEHNIKE – DERMALNI FILERI 4.STUPANJ

Ovaj modul je idelan za one koji su iskusni i sigurni u radu sa konvencionalnim dermalnim filerima i žele steći dodatna znanja.

Vrši se detaljna analiza lica pacijenta i obrađuju se ciljana i prioritetna područja sa posebnom pažnjom na kompleksna područja koja uključuju nos (nekirurška rinoplastika, “smanjenje” dorzalne grbe, podizanje vrha nosa), bradu i definiranje crta čeljusti.

Na ovom specifičnom naprednom modulu se kroz uvodna predavanja stručnjaka okupljenih u Medical Esthetic Institutu polaznike uvodi u napredni svijet dermalnih filera, osvježava se znanje anatomije regije lica i vrata, usvajaju osnovne tehnike i znanja o ubrizgavanju hijaluronskih dermalnih filera, te potencijalne komplikacije.

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te radom na pacijentu (modelu) gdje se koncentrira na individualnu analizu lica, eventualne anatomske varijacije i procjenu pacijenta kod primjene hijaluronskih filera.

Polaznike se upoznaje sa naprednim tehnikama rada sa filerima.

Na ovom modulu radi se iglama i kanilama.

Naglasak je stavljen na primjeni tehnika koje se koriste u raznim kliničkim situacijama.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju Certifikat o osposobljenosti za rad, u skladu sa pravilnikom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Potrebno je dovesti modela na kojem možete vježbati tehnike koje će se primjenjivati na tečaju.

Detalji o  osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.

Cijena uključuje sve materijale koji se koriste na modulu (2ml preparata).

CILJEVI MODULA:

  • Dobiti znanje i razumijevanje o primjeni filera u ciljanom području lica
  • Dobiti znanje i razumijevanje o različitim vrstama filera koji se koriste u ciljanim regijama i o njihovim prednostima i manama
  • Dobiti uvid o primjeni različitih injekcijskih tehnika
  • Usvojiti znanje i razumijevanje anatomije tokom primjene filera
  • Shvatiti važnost procijene pacijenta iz inicijalnih konzultacija
  • Naučiti kako provesti pre i post proceduru na pacijentu
  • Dobiti znanje kako oglašavati i predstaviti dermalne filere u svojoj ordinaciji.

 

CIJENA MODULA : 3.500,00 Kn

PRIJAVI SE