in

CV – prim. dr. Siniša Glumičić, spec.maksilofacijalne kirurgije

prim. dr. Siniša Glumičić, spec. maksilofacijalne kirurgije

Rođen u Zagrebu te odrastao u liječničkoj obitelji, dr. Glumičić se već u ranom djetinjstvu opredjeljuje za poziv liječnika.

Nakon završene srednje škole u Bostonu (Massachusetts, SAD) upisuje studij medicine u Zagrebu gdje i diplomira 1988. godine kao tada najmlađi liječnik u Europi. Po završetku studija medicine odlazi u SAD, gdje boravi godinu dana u Bostonu i educira se iz područja plastične i rekonstruktivne kirurgije u sklopu klinike za plastičnu kirurgiju na Massachusetts General Hospital, kao i u privatnoj ustanovi za estetsku kirurgiju Boston Cosmetic Surgery Center.

1990. godine, po povratku iz SAD-a, dr. Glumičić počinje raditi kao suradnik i asistent prof. dr. Milojevića, doajena estetske kirurgije na ovim prostorima, u sklopu tada jedine privatne klinike za estetsku kirurgiju MILO. Istovremeno, specijalizira kirurgiju glave i vrata te sudjeluje na svim tečajevima Američke Akademije za estetsku kirurgiju, kao i Američke Akademije za facijalnu plastičnu kirurgiju postajući njihovim redovnim članom.

Od 1992. godine dr. Glumičić vodi Centar za estetsku kirurgiju u sklopu Rogaške Slatine u Sloveniji.

1994. godine otvara privatnu kiruršku praksu u Zagrebu, koja prerasta u specijalističku polikliniku “Glumičić Medical Group” 1996. godine. Tokom narednih godina, paralelno sa razvijanjem svoje prakse u Hrvatskoj, dr. Glumičić redovito posjećuje i educira se na najboljim estetskim kirurškima centrima i klinikama u svijetu, posebice u SAD – u ( “Larrabee Center for Plastic Surgery, SEATTLE, “Camden Surgery Center”, LOS ANGELES, “Manhattan EYE, EAR AND THROAT HOSPITAL” , NEW YORK, “Boston Cosmetic Surgery Center”, BOSTON).

Jedan je od osnivača i aktivnih članova Europske Akademije za estetsku kirurgiju, Svjetske Akademije za estetsku kirurgiju, član Hrvatskog društva za maksilofacijalnu kirurgiju i facijalnu plastični kirurgiju, Međunarodnog udruženja za kiruršku rekonstrukciju vlasišta, te brojnih drugih stručnih organizacija.
Jedan je od temeljnih osnivača Hrvatskog Društva za Estetiku Medicinu Hrvatskog Liječničkog Zbora te ujedno i počasni predsjednik HDEM-a. ( www.hdel.hr )
Predsjednik je South East Europe Facial Aesthetic Sociaty ( www.seefas.com ) za Hrvatsku.