CV – dr. sc. Željko Rotim univ. mag. med. dent.


dr. sc. Željko Rotim univ. mag. med. dent. rođen je 14.10.1964. u Vukovaru.

OBRAZOVANJE I IZOBRAZBA

  • 2022. godine – Docent na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci
  • 2021. – voditelj programa „Nekirurške metode estetske medicine – Esthetic Academy“ u sklopu poslijediplomskog obrazovanja Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci
  • 2020. – International Key Opinion Leader iz područje nekirurške estetske antiaging medicine
  • 2019.godine –Doktorski studij – Doktor znanosti na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu sa temom iz dentalne implantologije
  • 2016. godine – Aesthetic Master Class pod vodstvom dr. Marva Safa Diane
  • 2015. godine postao je član WOSIAM-a (World Society of Interdisciplinary Anti-aging Medicine).
  • 2014. godine –Poslijediplomski specijalistički studij na Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu sa temom iz dentalne implantologije.
  • 2011. godine – Beč – Advantcement of Art and science in aesthetic Dentistry.
  • 2010. godine – edukacija kod jednog od najpoznatijeg svjetskih autoriteta u estetskoj stomatologiji, prof. Galip Gurela u Istambulu 2010. godine na njegovoj Aesthetik Excellence akademiji.
  • 2005. godine odlazi u Frankfurt kod prof.dr. Koray Ferana na Dentsply Friadent akademiju.
  • 1988. godine odlazi u Njemačku, na Ruperech Karls – Universitat Heidelberg, na Universitatsklinik fur mund, zahn und kieferkrank. Tamo radi kao asistent kod mentora prof.dr. P.Lenza.
  • U osnovnu školu kreće u Iloku, a završava u Zagrebu. Srednju Zubotehničku školu završava u Zagrebu, nakon čega upisuje Stomatološki fakultet na kojem diplomira 1988 godine. Dobitnik je dvije Rektorove nagrade za radove objavljene tijekom studiranja.

 

DJELOVANJE

  • 1992. godine počinje sa radom u svojoj Ordinaciji Rotim koja postaje zdravstvena ustanova za estetsku stomatologiju, implantologiju i estetsku medicinu „Rotim Medical Centar“
  • Ravnatelj je Ustanove za obrazovanje „Medicinsko Estetske Inovacije – MEI“, koja se bavi edukacijama iz područija antiaging estetske medicine
  • Autor je sveučilišnog udžbenika „Dermalni fileri u estetskoj medicini lica“
  • Osnivač i predsjednik Hrvatskog Društva za Estetsku Medicinu, stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora
  • Predsjednik organizacijskog i znanstvenog odbora “Croatian Esthetic Medicine Syposium”, od 2012. godine.
  • Osnivač je i član predsjedništva South East Europe Facial Aesthetic Society (SEEFAS).
  • Predsjednik je Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku, stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora i član predsjedništva Sekcije za preventivne aktivnosti u zdravstvu (PAUZA – www.zub.hr ).
  • Predsjednik organizacijskog i znanstvenog odbora “Zdravlje i zdravstvena zaštita FUTUR Z” od 2014. godine.
  • Predsjednik je Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu Hrvatske udruge poslodavaca (HUP)
  • Pozivni predavač na domaćim i međunarodnim kongresima
  • Organizator je i ovlašteni je edukator i medical trainer za antiaging medicinu u RH
  • Obnašao je dužnost Savjetnika ministra zdravlja Republike Hrvatske.
  • Obnašao je dužnost Predsjednika Nacionalnog Povjerenstva za dentalnu medicinu CDO (chief dental officer) za Republiku Hrvatsku.
  • Obavljao je dužnost Savjetnika ravnatelja Hrvatskog Zavoda za Zdravstveno Osiguranje.
  • Obavljao je dužnost predsjednika Upravnog vijeća poliklinike Zagreb.
  • Dužnosnik je Hrvatske Komore Dentalne Medicine, u kojoj je predsjednik Povjerenstva za suradnju sa osiguravajućim društvima, i Glavni koordinator za preventivne aktivnosti u dentalnoj medicini za RH.
  • Sudjelovao je u radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
  • Suradnik je sa Stomatološkim fakultetom u Zagrebu.
  • Posebno područje interesa je estetika lica, estetska stomatologija i implantologija.
  • U slobodno vrijeme bavi se sportom i glazbom.