Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti

PRAVILNIK

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti

NN 52/2020 (29.4.2020.), Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 
Na temelju članka 50. stavka 6., članka 76. stavka 6. i članka 152. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 125/19) te na temelju članka 11. stavka 4. i članka 12. stavka 4. uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora ministar zdravstva donosi 

PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 

u vezi s člankom 13., člankom 14. i člankom 16. Pravilnika Ministarstva zdravstva o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti 

Liječnička ambulanta 
Članak 11. 

(4) Ambulanta u kojoj se obavljaju minimalno invazivni i nekirurški zahvati primjene hijaluronskih punila, botulinum toksina tipa A, ostali nekirurški injekcijski i antiaging zahvati mora imati doktora medicine koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji propisanoj od strane stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora nadležnog za estetsku medicinu. 

Ambulanta dentalne medicine 
Članak 14. 

(15) Ambulanta dentalne medicine u kojoj se obavljaju minimalno invazivni i nekirurški zahvati primjene hijaluronskih punila, botulinum toksina tipa A, ostali nekirurški injekcijski i antiaging zahvati mora imati doktora dentalne medicine koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji propisanoj od strane stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora nadležnog za estetsku medicinu. 

Specijalističke ambulante 
Članak 16. 

 (4) Specijalistička ambulanta u kojoj se obavljaju minimalno invazivni i nekirurški zahvati primjene hijaluronskih punila, botulinum toksina tipa A, ostali nekirurški injekcijski i antiaging zahvati mora imati doktora medicine specijalista koji je kompetencije za navedene zahvate stekao u okviru specijalističkog usavršavanja doktora medicine ili ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji propisanoj od strane stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora nadležnog za estetsku medicinu.