Prijave za mentorski program

Važne napomene prije prijave:

  • Pojedina cijena svakog modula iznosi 3.000 € za individualnu edukaciju u sklopu mentorskog programa. Moduli s različitom cijenom imaju istaknutu drugačiju cijenu. Cijene su izražene u Eurima.
  • Svaka edukacija se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.
  • Za praktični dio edukacije potrebno je dovesti svog modela za rad u vrijeme koje je navedeno na potvrdi prijave.
  • Za prijavu na napredne module (2) i (3) potrebna je Potvrda o prethodno završenom incijalnom modulu (1): npr. za pohađanje modula Dermalni fileri 3 potrebni su prethodno završeni moduli Dermalni fileri 1 I Dermalni fileri 2.
  • Nakon prijave primit ćete potvrdu prijave s ponudom za plaćanje i rokom dospijeća. Nakon plaćene ponude Vaša je edukacija potvrđena, te dogovaramo termin.
  • Svi moduli detaljno su opisani na web stranici pod rubrikom Edukacije.
Mentorski program