PRIMJENA KANILA U ESTETICI LICA

PRIMJENA KANILA 

Osnove kanila:
sastav i tehnike

Na ovom specifičnom naprednom modulu vrši se detaljna analiza lica pacijenta i obrađuju se ciljana i prioritetna područja s posebnom pažnjom na rad kanilama u središnjoj i donjoj trećini lica. 

Kroz uvodna predavanja stručnjaka okupljenih u Medical Esthetic Institutu polaznike se uvodi u napredni svijet dermalnih filera, osvježava se znanje anatomije regije lica i vrata, usvajaju tehnike i znanja o ubrizgavanju hijaluronskih dermalnih filera kanilama, te potencijalne komplikacije. 

Praktični rad na modelu

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te radom na pacijentu (modelu) gdje se koncentrira na individualnu analizu lica, eventualne anatomske varijacije i procjenu pacijenta kroz prizmu primjene hijaluronskih filera. 

Na ovom modulu radi se isključivo kanilama koje osiguravaju atraumatske tretmane. 

Naglasak je stavljen na primjeni tehnika koje se koriste u raznim kliničkim situacijama. 

Potvrda o edukaciji

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju potvrdu o završenom 

Inicijalni modul primjena kanila u estetici lica 

Napomene

PRIMJENA KANILA

Ciljevi modula

Cijena modula: 700€

Hands-on edukacija

Sigurne tehnike

Sveobuhvatna podrška

Ciljano učenje i analiza