in

PRIMJENA KANILA U ESTETICI LICA

Na ovom specifičnom naprednom modulu vrši se detaljna analiza lica pacijenta i obrađuju se ciljana i prioritetna područja s posebnom pažnjom na rad kanilama u središnjoj i donjoj trećini lica.

Kroz uvodna predavanja stručnjaka okupljenih u Medical Esthetic Institutu polaznike se uvodi u napredni svijet dermalnih filera, osvježava se znanje anatomije regije lica i vrata, usvajaju tehnike i znanja o ubrizgavanju hijaluronskih dermalnih filera kanilama, te potencijalne komplikacije.

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te radom na pacijentu (modelu) gdje se koncentrira na individualnu analizu lica, eventualne anatomske varijacije i procjenu pacijenta kroz prizmu primjene hijaluronskih filera.

Na ovom modulu radi se isključivo kanilama koje osiguravaju atraumatske tretmane.

Naglasak je stavljen na primjeni tehnika koje se koriste u raznim kliničkim situacijama.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Potvrdu o završenom modulu PRIMJENA KANILA U ESTETICI LICA

Potrebno je osigurati modela na kojem možete vježbati tehnike koje će se primjenjivati na tečaju.

Detalji o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.

Cijena uključuje sve materijale koji se koriste na modulu.

CILJEVI MODULA:

  • Dobiti znanje i razumijevanje o primjeni kanila prilikom upotrebe dermalnih filera
  • Dobiti znanje i razumijevanje o različitim vrstama filera koji se koriste u ciljanim regijama i o njihovim prednostima i manama
  • Dobiti uvid o primjeni različitih tehnika rada s kanilama
  • Usvojiti znanje i razumijevanje anatomije tokom primjene filera
  • Shvatiti važnost procijene pacijenta iz inicijalnih konzultacija
  • Naučiti kako provesti pre i post proceduru na pacijentu
  • Dobiti znanje kako oglašavati i predstaviti dermalne filere u svojoj ordinaciji

CIJENA MODULA: 500 €

PRIJAVITE SE