Pristanak na injekcijsku terapiju

MEI PRISTANAK 

Pristanak na
injekcijsku terapiju

Pripremili smo primjer pristanka na injekcijsku terapiju. 

Ovaj pristanak možete u printanom obliku predati svojim pacijentima kako biste im pružili potpune informacije prije pružanja estetskog zahvata. 
 
U cilju osiguravanja Vaše sigurnosti, kao i sigurnosti Vašeg pacijenta, ohrabrujemo Vas na korištenje pristanka kao alata za komunikaciju i stvaranje međusobnog odnosa povjerenja.