REFRESHMENT COURSE
MODUL ZA OBNOVU ZNANJA I VJEŠTINA

REFRESHMENT COURSE

Osnove modula:
sastav i tehnike

Svijet estetike lica se konstantno razvija i ubrzano se mijenjaju pristupi kao i tehnike primjene hijaluronskih filera te smatramo da je potrebno da svi kolege, estetski praktičari moraju imati pristup najnovijim tehnikama i protokolima rada. 

Ovaj modul idealan je za polaznike koji su prisustvovali edukacijama o dermalnim filerima i botulinum toksina tipa A i imaju osnovno znanje i vještine koje mogu upotrijebiti za tretmane, ali se ne osjećaju sigurno i žele obnoviti svoje znanje. 

Praktični rad na modelu

Nakon teorijskog dijela pristupa se individualnoj edukaciji „jedan na jedan“ sa svakim polaznikom te nakon toga praktičnim radom na pacijentu (modelu). 

Cilj ovog modula je sagledati različite strategije kako pristupiti primjeni navedenih tretmana, te kako s minimalnom količinom preparata dobiti prirodan izgled. 

Ovaj modul će se fokusirati na korištenju igala. 

Potvrda u edukaciji

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju potvrdu o završenom: 

Refreshment course – modul za obnovu znanja i vještina 

Napomene

BOTULINUM TOKSIN

Ciljevi modula

Cijena modula: 700€

Hands-on edukacija

Sigurne tehnike

Sveobuhvatna podrška

Ciljano učenje i analiza